Faurecia Interiers Hlohovec

Faurecia Hlohovec
Rozšírenie existujúceho závodu Faurecia Hlohovec o nové sociálne a technické priestory a parkoviská.

Pre spoločnosť Faurecia interiers projektujeme a manažujeme projekt rozšírenia existujúceho závodu v Hlohovci. Súčasťou projektu rozšírenia existujúceho závodu je dostavba nových administratívno sociálnych pristorov (1.400m²). Rekonštrukcia administratívnych priestorov a rôznych výrobných priestorov súvisiacich s plánovaným rozšírením závodu. Výstavba nového parkoviska pre zamestancov závodu.  V ďalšej etape plánujeme výstavbu novej montážno skladovej haly výmerou 7.000m².