REDE
projekcia a inžiniering
priemyselných stavieb

Spoločnosti sa snažia ponúknuť investorom komplexný servis v rámci investičnej výstavby.

Spoločnosť REDE-IMMO s.r.o. vznikla v roku 2011 postupnou transformáciou spoločnosti ARCH s.r.o., ktorá pôsobila na trhu stavebných investícií nepretržite od roku 1992 do roku 2005 a živnosti Ing. Martina Stoličného, ktorý realizuje stavby na trhu v Slovenskej a Českej republike od 2001. Od roku 2013 pôsobí na trhu aj spoločnosť REDE-PROJECT s.r.o., ktorá sa špecializuje na projektové práce a inžiniering.

Spoločnosti sa snažia ponúknuť investorom komplexný servis v rámci investičnej výstavby. Od pomoci pri vyhľadávaní nehnuteľností cez prvé architektonické štúdie a následné projekty pre príslušné stavebné povolenia až po realizáciu investícií na kľúč včítane interiérov alebo management stavieb.

Majiteľom a konateľom spoločností je Ing. Arch. Martin Stoličný, ktorý ukončil v roku 1992 štúdium na FA STU v Bratislave. Postgraduálne štúdium ukončil na Technickej Univerzite v Karlsruhe v Nemecku. Od roku 1992 bol konateľom a jediným managerom spoločnosti ARCH spol. s.r.o.

Svetové
normy

Spoločnosť REDE-PROJECT s.r.o. sa snaží pri projektovaní aplikovať všetky zákonom, lokálnymi autoritami a klientami požadované normy a predpisy. Dodržiavanie platných slovenských noriem STN-EN ako aj európskych noriem ECODESIGN a EUROCODE je pre nás samozrejmosťou. Pri navrhovaní protipožiarnych opatrení sa vieme orientovať v normách FM-GLOBAL alebo NFPA. Naši pracovníci absolvovali školenia pre správne projektovanie pasívnych objektov. 

Kontrola
nákladov

Spoločnosť REDE-PROJECT s.r.o. disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý sa orientuje v tvorbe a kontrole výkazov výmer a rozpočtov. Vieme pripraviť podklady pre výberové konanie generálneho dodávateľa stavby a porovnať ponuky stavebných firiem. Vieme predpložiť kalkuláciu predbežných nákladov stavby v ktorom koľvek štádiu projektovania a tak pomôcť investorom pri správnom kalkulovaní nákladov stavby. Počas výstavby vieme zabezpečiť kvalifikovaný personál, ktorý pomôže investorom pri kontrole fakturácie prevedených stavebných prác.

Inovatívne koncepcie energie

Spoločnosť REDE-PROJECT s.r.o. je aktívnym členom Slovenskej rady pre zelené budovy (http://skgbc.eu) a do svojich projektov sa snažíme implementovať optimálne trvalo udržateľné energetické riešenia. V rámci prvotných návrhov vieme predložiť predbežné energetické bilancie rôznych alternatív energetiky objektov. Využívanie prebytočného tepla z výrobných technologických zariadení je samozrejmosťou. Máme skúsenosti s integráciou fotovoltaiky, tepelných čerpadiel či kogenerácie. Predkladáme trvalo udržateľné riešenia pre správu dažďových vôd.   

Aktuálne