ZKW Krušovce
Výstavba nového závodu na výrobu svetiel pre automobily.

Ďaľšie dve etapy výstavby existujúceho výrobného závodu v Krušovciach. Etapa 6 s novou halou 24.000m2 a sociálnymi priestormi pre 600 pracovníkov pristavenými k existujúcej hale ZKW. Etapa 7 s novou samostatne stojacou halou 11.500m2 a so sociálnymi priestormi pre 300 pracovníkov. Nové parkoviská pre 550 osobných áut.