ZKW Krušovce
Pre nášho klienta ZKW Slovakia v Krušovciach sme naprojektovali ďaľšie rozšírenie výrobného areálu v Krušovciach.

6. etapa výstavby rozšírenia závodu bude mať 24.000 m² nových výrobných priestorov a 3.600 m² sociálno administratívnych priestorov. Stavba je povolená a vybratý generálny dodávateľ stavby f. STRABAG.