12.7.2020
Nové priestory ZKW Slovakia v Krušovciach, naprojektované našou spoločnosťou REDE-PROJECT s.r.o., ktorých realizátorom bola spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., boli nominované do súťaže podporujúcej kvalitu stavebníctva - Stavba roka 2019.

16.4.2020
Začíname projektovať výstavbu nového závodu pre spoločnosť MEDLINE v Malých Bieliciach pri Partizánskom.